Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản Bộ GD & ĐT
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản chỉ đạo
  Văn bản gửi sở GD & ĐT
     

 
 
Trang chủ    Tin nội bộ

BÁO CÁO (Khẩn)

2 - Aug - 2011  11:10
Về việc báo cáo tình hình thu và sử dụng học phí các trường THPT, Phòng GDĐT huyện, thành phố

UBND TỈNH SƠN LA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


         Số: 562/SGDĐT - KHTC

Về việc báo cáo tình hình

thu và sử dụng học phí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 02 tháng 8 năm 2011

          KHẨN  

                           Kính gửi:           - Các trường trung học phổ thông;

                                                    - Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố.

 

Thực hiện Nghị quyết số 327/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Sơn La; để nắm tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác thu, quản lý, sử dụng học phí, đồng thời để có cơ sở, căn cứ trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII ban hành nghị quyết qui định mức học phí năm học 2011 - 2012 sát thực, Sở Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương báo cáo báo tình hình triển khai thu học phí năm học 2010 - 2011 theo Nghị quyết số 327/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo nội dung sau:

1.Tình hình thực hiện năm học 2010 - 2011:

- Tổng số học sinh thuộc đối tượng phải nộp học phí năm học 2010 -2011;

- Tổng số học sinh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí năm học 2010 - 2011;

- Tình hình thu học phí:

+ Tổng số thu được của học sinh trong đối tượng phải nộp học phí năm hoc 2010 - 2011;

+ Tổng số thu học phí từ nguồn được ngân sách nhà nước cấp bù cho đối tượng được miễn giảm học phí năm học 2010 - 2011 (nêu rõ tổng số sẽ được cấp, số đã được cấp, chưa được cấp,  lý do).

2. Công tác quản lý, sử dụng; những vướng mắc; đề xuất kiến nghị

Trên đây là nội dung chỉ đạo quan trọng, Sở Giáo dục - Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng trường trung học phổ thông; trưởng phòng giáo dục - đào tạo huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. Báo cáo  gửi về Sở Giáo dục - Đào tạo (qua Phòng Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 07/8/2011./.

 

Nơi nhận:                                                                        KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, KHTC.                                                                                            (đã kí)

 

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                        Cầm Thị Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La
3406 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tin mới đưa :
Tin chú ý
Thông báo Tập huấn và tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin
Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các Trung tâm GDTX huyện, thành phố; Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011 đối với giáo viên và học sinh, sinh viên
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH THUẬN
Ngày 4/10/2011 trường THCS Bình Thuận và trường THPT Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn