Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản Bộ GD & ĐT
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản chỉ đạo
  Văn bản gửi sở GD & ĐT
     

 
 
Trang chủ    Tin tức sự kiện

CÔNG VĂN VỀ GỬI BÁO CÁO HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2011

6 - Jan - 2011  16:29

UBND TỈNH SƠN LA                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GD&ĐT SƠN LA                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/SGD&ĐT-VP                          

Về gửi báo cáo học kỳ 1 năm học 2010-2011           

                                                 Sơn La, ngày 04 tháng 01 năm 2011


KHẨN                                                                                                                    

                         Kính gửi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, Thành phố;

                                             - Các đơn vị trực thuộc Sở .

Theo qui định tại công văn số 815/SGDĐT - VP ngày 4/10/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2010-2011 của ngành giáo dục và đào tạo Sơn La, thời gian nộp báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2010-2011 là ngày 05/01/2011. Đến nay, đã có một số đơn vị thực hiện nghiêm túc và đã gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Để kịp thời tổng hợp và chuẩn bị nội dung cho Hội nghị giao ban trong tháng 1/2011; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, Thành phố và Hiệu trưởng (hoặc Giám đốc) các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Bộ và của tỉnh báo cáo về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1, phương hướng nhiệm vụ và các kiến nghị, đề xuất thực hiện trong học kỳ 2;

2. Báo cáo gửi về Sở theo các địa chỉ: Văn phòng; Phòng Kế hoạch - Tài Chính; Các phòng chuyên môn có liên quan.

Gửi trước bản điện tử theo 2 địa chỉ sau:

moc.phamvan@gmail.com và luckhtcsonla@gmail.com

3. Yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng (hoặc Giám đốc) các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm về thực hiện các công việc nêu trên.

Các phòng và các tổ công tác của Sở tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc về tiến độ, kết quả thực hiện của các Phòng Giáo dục và các đơn vị.

 

                                                                        KT.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC

   - Ban Giám đốc (b/c);                                                            (Đã kí)

  - CĐ ngành (p/h);

  - Các phòng của Sở (t/h);

  - Các phòng GD  Các đơn vị trực thuộc Sở (t/h);                                                       

  - Lưu: VT, CVP(Mộc).                                                 Phạm Đăng Quang

 

Văn phòng Sở GD&ĐT Sơn La
4466 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tin mới đưa :
Tin chú ý
Thông báo Tập huấn và tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin
Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các Trung tâm GDTX huyện, thành phố; Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011 đối với giáo viên và học sinh, sinh viên
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH THUẬN
Ngày 4/10/2011 trường THCS Bình Thuận và trường THPT Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn