Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản Bộ GD & ĐT
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản chỉ đạo
  Văn bản gửi sở GD & ĐT
     

 
 
Trang chủ    Thông báo

Tổ chức ký cam kết thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông

13 - May - 2013  16:9
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ hè năm 2013 và các năm tiếp theo và thực hiện Công văn số 43/BATGT-VP ngày 07/5/2013 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tổ chức ký cam kết thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức ký cam kết thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông với một số nội dung như sau:

1. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo ký cam kết với thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

- Giáo viên, học sinh (chỉ áp dụng với học sinh từ cấp tiểu học trở lên) ký cam kết với ban giám hiệu trường học, ban giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

2. Nội dung

Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kèm Công văn 02 phụ lục bản cam kết:

- Phụ lục số 1 dành cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người lao động;

- Phụ lục số 2 dành cho học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh.

(Các đơn vị có thể bổ sung, thay đổi nội dung cho phù hợp)

3. Thời gian tổ chức ký cam kết

- Đối với các trường học, các trung tâm giáo dục thường xuyên hoàn thành trong tháng 5/2013, trước khi tổ chức tổng kết năm học 2012 - 2103 của đơn vị.

- Đối với Sở và phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố hoàn thành trước ngày 30/5/2013.

4. Tổ chức thực hiện

- Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố tổ chức ký cam kết tại đơn vị; chỉ đạo các trường mầm non (đối với giáo viên), tiểu học, trung học cơ sở thuộc đơn vị quản lý tổ chức ký cam kết tại các nhà trường.

- Các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức cho cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động; học sinh, phụ huynh học sinh ký cam kết tại đơn vị.

- Sau khi ký cam kết, các đơn vị lưu giữ, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém; coi đây là một trong các tiêu chí để xét thi đua hàng năm của các đơn vị, cá nhân.

- Báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở, email: thuận_nguyen_quang@yahoo.com.vn ) trước ngày 05/6/2013 gồm: Số đơn vị đã tổ chức ký cam kết; số cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, người lao động; học sinh và phụ huynh học sinh ký cam kết.

Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung của Công văn này.

 

Tài liệu đính kèm:
2851 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tin mới đưa :
Tin chú ý
Thông báo Tập huấn và tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin
Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các Trung tâm GDTX huyện, thành phố; Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011 đối với giáo viên và học sinh, sinh viên
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH THUẬN
Ngày 4/10/2011 trường THCS Bình Thuận và trường THPT Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn