Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản Bộ GD & ĐT
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản chỉ đạo
  Văn bản gửi sở GD & ĐT
     

 
 
Trang chủ    Thủ tục hành chính

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục tỉnh Sơn La

20 - Feb - 2014  10:15

THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

                                                                             Thành phố Sơn La

 

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

1

Ngọc Linh

2

2013

1

Chiềng Lề

3

2010

1

Nguyễn Trãi

3

2010

2

Ban Mai

2

2013

2

 

 

 

2

Chiềng An

3

2013

3

Tô Hiệu

2

2013

3

 

 

 

3

Lê Quý Đôn

3

2013

4

 

 

 

4

 

 

 

4

Quyết Thắng

3

2013

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

HUYỆN: Mai Sơn

 

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

1

 

 

 

1

Hát Lót

3

2013

1

Chất lượng cao

3

2013

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

HUYỆN: Thuận Châu

 

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

HUYỆN: Quỳnh Nhai

 

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

HUYỆN: Mường La

 

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

1

Sông Đà

2

2013

1

 

 

 

1

 

 

 

2

Mường Bú A

2

2013

2

 

 

 

2

 

 

 

3

Hoạ My

2

2013

3

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

HUYỆN: Sông Mã

 

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

1

Thị trấn

2

2013

1

Thị trấn

3

2013

1

Thị trấn

3

2013

2

8/3

2

2013

2

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

HUYỆN: Sốp Cộp

 

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

1

Hoa Phượng Đỏ

2

2013

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

HUYỆN: Yên Châu

 

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

HUYỆN: Mộc Châu

 

Mầm non

Tiểu học

Trung học cơ sở

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

TT

Trường

Cấp độ

Năm

1

 

 

 

1

14/6

3

2010

1

Lê Quý Đôn

3

2010

2

 

 

 

2