Chuyên mục
Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
 
     
  Văn bản chung của sở GD&ĐT
  Văn bản thi THPT quốc gia năm 2017
  Văn bản thi THPT quốc năm 2017
   Văn bản khác
     

 

Liên kết

STTDownloadNgười đăngNgày đăng
1TT 04.2017 (Quy che thi THPT QG 2017).doc.doclucnguyenvan13/02/2017
2de-minh-hoa-2017.zip.ziplucnguyenvan13/02/2017
3Huong dan thi va xet tot nghiep THPT 2017 (So 417 ngay 10-2-2017).doc.doclucnguyenvan14/02/2017
404_2017TT-BGDĐT- Thong tu ban hanh Quy che thi.pdf.pdflucnguyenvan17/02/2017
504_2017TT-BGDĐT - Quy che thi và xet cong nhan tot nghiep THPT.pdf.pdflucnguyenvan17/02/2017
6Phu luc kem theo Quy che tuyen sinh.pdf.pdflucnguyenvan17/02/2017
7Thong tu ban hanh Quy che tuyen sinh.pdf.pdflucnguyenvan17/02/2017
8THONG TU 05-2017.rar.rarlucnguyenvan17/02/2017
9Quy che tuyen sinh.pdf.pdflucnguyenvan17/02/2017
10Cong van 138 mau phieu dk du thi.pdf.pdflucnguyenvan21/02/2017
11PHIEU DKDT.rar.rarlucnguyenvan21/02/2017
12603_BGDDT-GDDH HƯỚNG DẪN THI ĐẠI HỌC.doc.doclucnguyenvan15/03/2017
13Chi thi 10_Chi dao kỳ thi THPT quoc gia 2017.pdf.pdflucnguyenvan29/03/2017
14Đề án tuyển sinh đại học chính quy 2017.doc.doclucnguyenvan31/03/2017
151331_BGDDT-GDDH_20170404024249940940.pdf.pdflucnguyenvan06/04/2017
16508- cong_van_chi_dao_to_chuc_DKDT,_DKXT_va_thu_phi_du_tuyen.doc.doclucnguyenvan07/04/2017
17565-_Cong_van_chi_dao_3_ve_DKDT,_DKXT_20170413085052581580.doc.doclucnguyenvan14/04/2017
18584- CV_chi_dao_DKDT_4_2017.doc.doclucnguyenvan14/04/2017
19592- CV_chi_dao_6_cong_tac_nhap_du_lieu_thi_sinh_2017.doc.doclucnguyenvan17/04/2017
20632- cong_van_chi_dao_ve_sua_du_lieu_2017.doc.doclucnguyenvan25/04/2017
21BC cong tac CB thi.pdf.pdflucnguyenvan27/04/2017
221002_20170503032726523520_01.01.H52.pdf.pdflucnguyenvan05/05/2017
231049_QD-UBND_20170428055535668660.pdf.pdflucnguyenvan05/05/2017
24840- Cong_van_ve_viec_nhac_thi_sinh_DKXTDH_CDSP.doc.doclucnguyenvan21/05/2017
Tin chú ý
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn