Chuyên mục
Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
 
     
  Văn bản chung của sở GD&ĐT
  Văn bản thi THPT quốc gia năm 2017
  Văn bản thi THPT quốc năm 2017
   Văn bản khác
     

 

Liên kết

STTDownloadNgười đăngNgày đăng
1Bieu mau bao cao ngach cong chuc.xls.xlslucnguyenvan22/02/2011
2Cong van gui don vi truc thuoc bao cao bien che.doc.doclucnguyenvan22/02/2011
3cong_van_huong_dan_bien_soan_de_KT.rar.rarlucnguyenvan25/02/2011
4BS_de_KT.pdf.pdflucnguyenvan25/02/2011
5Chuong tap huan GD TTGDTX.rar.rarlucnguyenvan24/03/2011
6Kế hoạch và Quyết định kiểm tra Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu.rar.rarlucnguyenvan25/03/2011
7Ma tran de KT li, su THPT, Tieng Anh THCS,.rar.rarlucnguyenvan26/03/2011
8Ma tran de KT Mon Van-Toan THCS.rar.rarlucnguyenvan26/03/2011
9san pham ma tran de mon hoa hoc.rar.rarlucnguyenvan29/03/2011
10chuong trinh hoa hoc.rar.rarlucnguyenvan29/03/2011
11Tai lieu HN Tap huan GDMN 5tuoi.rar.rarlucnguyenvan30/03/2011
12Cac phu luc PCGDTH 5 tuoi.rar.rarlucnguyenvan30/03/2011
13Hướng dẫn và kê hoạch thi giao lưu Toán, Tiếng Việt tiểu học.rar.rarlucnguyenvan31/03/2011
14Các biểu mẫu tinh giản biên chế đợt 2 năm 2011.rar.rarlucnguyenvan01/04/2011
15TT12 ĐL TRƯƠNG THPT.rar.rarsonla05/04/2011
16Ma tran de KT Ti_ng Anh THPT.rar.rarlucnguyenvan07/04/2011
17Ma tran de KT Hoa, li THCS.rar.rarlucnguyenvan07/04/2011
18BIEU_THONG_KE_LIEN_KET_DAO_TAO_2000-2010.xls.xlslucnguyenvan07/04/2011
19cac van ban va bieu mau huong dan thi TN THPT nam 2011.rar.rarlucnguyenvan08/04/2011
20HD Tong ket nam hoc 2010-2011 cua CDN.doc.doclucnguyenvan14/04/2011
21Giay moi hoi nghị thi 2011.doc.doclucnguyenvan15/04/2011
22HD thi đua số 72 của CĐN 2010.doc.doclucnguyenvan17/04/2011
23HS truong cuoi nam, tot nghiep và danh mục.rar.rarlucnguyenvan20/04/2011
24Setup_Truong.rar.rarlucnguyenvan21/04/2011
25Huong dan nhap dang ki du thi TN nam 2011.rar.rarlucnguyenvan21/04/2011
26299-CV_hoc_bong_Australia.doc.doclucnguyenvan28/04/2011
27182-QD thàn lập đoàn Kiểm tra thi TNTHPT 2011.doc.doclucnguyenvan28/04/2011
28huong dan bao cao tong ket GDMN va chuong trinh kiem tra pho cap 5 tuoi.rar.rarlucnguyenvan28/04/2011
29Huong dan su dung bo chuan phat trien tre 5 tuoi.rar.rarlucnguyenvan28/04/2011
30HDNHapDSTHI.DOC.DOClucnguyenvan04/05/2011
31CV 315 Tập huấn khảo sát lớp 5, ngày 14.5.doc.doclucnguyenvan05/05/2011
32thông báo số 49 TB- CĐN THGVTQ lan III.doc.doclucnguyenvan05/05/2011
33HD thi đua số 72 của CĐN 2010.doc.doc.doclucnguyenvan06/05/2011
34Cong van 310 SGDĐT- GDTrH ngày 452011.rar.rarlucnguyenvan06/05/2011
35giấy mời họp số 11 SGDĐT-VP.doc.doclucnguyenvan06/05/2011
36328-CV THI ĐUA - KHEN THUONG NAM HỌC 2010 - 2011.doc.doclucnguyenvan06/05/2011
37CV 330 HD khao sat HS lớp 5 (2010 - 2011).doc.doclucnguyenvan09/05/2011
38CV 343 HD đánh giá Trường học thân thiện.doc.doclucnguyenvan13/05/2011
39Chỉ thị 13, CV 324, 325 về thi TN và tuyển sinh.rar.rarlucnguyenvan13/05/2011
40Công văn số 50 Kế hoạch ngày tiết kiệm phụ nữ nghèo 2011.doc.doclucnguyenvan16/05/2011
41CV 307 ve cap phat bang THCS.doc.doclucnguyenvan16/05/2011
42CV 358- UNG HO DONG LOC.doc.doclucnguyenvan18/05/2011
43360-CV cung cap so lieu.doc.doclucnguyenvan18/05/2011
44Thông báo 52 kế hoạch học tập trao đổi kinh nghiệm của BCH 2011.doc.doclucnguyenvan19/05/2011
45368-CV Tập huấn TTra thi TN THPT .doc.doclucnguyenvan23/05/2011
46cac mau bien ban và bao cao thanh tra thi TN 2011.rar.rarlucnguyenvan25/05/2011
47van ban thanh tra thi TN thpt nam 2011.rar.rarlucnguyenvan25/05/2011
48CV 375-HD them Hoi đong coi thi Tn 2011.doc.doclucnguyenvan26/05/2011
49Kem theo 375 Quy trinh coi thi TN 2011 Sơn La.doc.doclucnguyenvan26/05/2011
50QD TTr CHAM THI TAI NINH BINH NAM 2010-2011.doc.doclucnguyenvan30/05/2011
51QD TTr CHAM THI TAI TẠI SON LA NAM 2010-2011.doc.doclucnguyenvan30/05/2011
52391-CV tặng SGK cho con TBLS năm 2011.doc.doclucnguyenvan31/05/2011
53400-KH bồi dương CBQL và GV 2011.Trung.doc.doclucnguyenvan07/06/2011
54Bao cao so lieu cong chuc, vien chuc.rar.rarlucnguyenvan13/06/2011
55389- tuyển sinh hệ PTDTNTTW năm 2011.doc.doclucnguyenvan15/06/2011
56TAP HUAN HE va NAM HOC 2011-2012.rar.rarlucnguyenvan16/06/2011
57Điều lệ HKPĐ 2012.doc.doclucnguyenvan18/06/2011
58440-CV phân công coi chéo TS vào 10.doc.doclucnguyenvan21/06/2011
59284-QD Doan thanh tra coi thi tuyen sinh vao 10 nam 2011.doc.doclucnguyenvan29/06/2011
60Cong van 479, 480-gui cac PGD.rar.rarlucnguyenvan29/06/2011
61Cac mau bien ban thanh tra thi vao 10 nam hoc 2011-2012.rar.rarlucnguyenvan30/06/2011
62314-QD CU CAN BO TAP HUAN DA THCS II - DOI MOI PPDH.doc.doclucnguyenvan04/07/2011
63503-CV DE NGHI XET KHEN CU TUYEN VA LIEN KET 07.7.2011.doc.doclucnguyenvan07/07/2011
64Kế hoạch tập huấn hiệu trưởng và tập huấn hè Mầm non.rar.rarlucnguyenvan09/07/2011
65532- KH KTRA QUY CHÉ DAN CHỦ Ở CƠ SO.doc.doclucnguyenvan24/07/2011
66379-QD THANH LAP BTC BOI DUONG HE GDTX (03.8.2011).doc.doclucnguyenvan08/08/2011
67568-CV TRIEU TAP BOI DUONG HE GDTX (03.8.2011).doc.doclucnguyenvan08/08/2011
68TL tap huan HT tieu hoc _so Son La.rar.rarlucnguyenvan31/10/2011
69Tai lie tap huan HT tieu hoc_chung.rar.rarlucnguyenvan02/11/2011
70BÁO CÁO NHANH 23.11.xls.xlslucnguyenvan23/11/2011
71CẤP BÙ HỌC PHÍ 23.11.xls.xlslucnguyenvan23/11/2011
72DS HS LƠP 11 2011-2012.xls.xlslucnguyenvan07/12/2011
73CV 56-GPE-VNEN Huong dan thuc hien Ke hoach kinh phi 2013 - .doc.doclucnguyenvan11/07/2013
74So tay thuc hien VNEN (da co dieu chinh roi).doc.doclucnguyenvan11/07/2013
75Minh họa Bài giảng về tiết kiệm năng lượng.doc.doclucnguyenvan16/07/2013
76Bai giang Tap huan Tiet kiem nang luong.ppt.pptlucnguyenvan16/07/2013
77MODUN 1-thang 10 - 2013.ppt.pptlucnguyenvan10/10/2013
78TLTH modun 4 LKHGD-Bó.ppt.pptlucnguyenvan10/10/2013
79Bai phuong.rar.rarlucnguyenvan10/10/2013
80MODUN 3 - of2003- NGA(FILEminimizer).rar.rarlucnguyenvan11/10/2013
81Tai lieu tap huan vi su tien bo phu nu(Tieu De an 2).zip.ziplucnguyenvan16/12/2013
82TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC.zip.ziplucnguyenvan16/12/2013
83TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VN CỦA HỘI LHPN TỈNH.zip.ziplucnguyenvan16/12/2013
84Danh Muc don vi (10.2014).xls.xlslucnguyenvan01/10/2014
85Danh Muc truong (10.2014).xls.xlslucnguyenvan01/10/2014
Tin chú ý
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn