Chuyên mục
Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp học
  Văn bản khác
   
     

 

Thi và tuyển sinh
     
  Tra cứu điểm thi tốt nghiệp và thi vào 10
  Thông tin thi và tuyển sinh
     

 

Thông báo số 2 về việc gửi báo cáo tổng kết và kết quả bình xét công tác thi đua – khen thưởng năm học 2013 – 2014 bằng bản mềm
Báo cáo kết quả công tác thi đua và thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Khối thi đua THPT
Hướng dẫn xét khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở; Thường trực Công đoàn Ngành; Các phòng chuyên môn thuộc Sở.
Đề cử tập thể, cá nhân xét chọn giải thưởng, khen thưởng Chương trình “Vì sự nghiệp trồng người”
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở.
Hướng dẫn bổ sung một số nội dung qui định thi đua - khen thưởng năm học 2013-2014
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở.
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Giáo dục Sơn La
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị đăng ký Cờ dẫn đầu Khối THPT năm học 2012 – 2013 của hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Nhai
Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng khối các Phòng Giáo dục và Đào tạo, năm học 2012 – 2013
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.
Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá, chấm điểm các lĩnh vực công tác đối với các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị giáo dục năm học 2012 - 2013
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở; Thường trực Công đoàn Ngành; Các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở.
Kế hoạch Giao ban công tác thi đua khen thưởng khối các phòng Giáo dục và Đào tạo lần thứ nhất - Năm học 2011 – 2012
Căn cứ kế hoạch số 34 /KH-GD&ĐT ngày 14/11/2011 của Trưởng khối thi đua về kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng khối các phòng Giáo dục và Đào tạo Năm học 2011 – 2012. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Yên (đơn vị trưởng khối thi đua) triển khai kế hoạch giao ban công tác thi đua khen thưởng khối phòng GD&ĐT lần thứ nhất, năm học 2011 – 2012 với một số nội dung:
Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng khối các phòng Giáo dục và Đào tạo Năm học 2011 – 2012
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Yên (đơn vị trưởng khối thi đua) triển khai kế hoạch công tác thi đua khen thưởng khối phòng GD&ĐT năm học 2011 – 2012 với các nội dung
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC" TỈNH SƠN LA NĂM HỌC 2011 - 2012
HƯỚNG DẪN, KẾ HOẠCH, QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2011 - 2012
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở; Thường trực Công đoàn ngành; Các phòng ban chuyên môn thuộc Sở.
<< Đầu < Trước 12 Cuối >>


Tin nhanh
TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN CỦA SỞ GDĐT ĐỂ NHẬN CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH MỚI
THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018
Xét duyệt HS hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
Kính gửi: Các trường trung học phổ thông.
Lập dự toán kinh phí khuyến khích nâng cao chất lượng dạy - học
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.
Tổ chức tiếp nhận gạo học kỳ I năm học 2017 - 2018
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện; Các Trường THPT trong tỉnh.
Liên Kết Website

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn