Chuyên mục
Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp học
  Văn bản khác
   
     

 

Thi và tuyển sinh
     
  Tra cứu điểm thi tốt nghiệp và thi vào 10
  Thông tin thi và tuyển sinh
     

 

Phối hợp xây dựng báo cáo tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2011 – 2015
Kính gửi: Các Phòng trực thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức dạy thí điểm và tập huấn giáo viên giảng dạy tài liệu Lịch sử địa phương cấp trung học phổ thông
Hội nghị quán triệt Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Ngày 4/5/2013, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị cho các Trưởng phòng của Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành, Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị giáo dục trực thuộc và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Thành phố...
Hướng dẫn báo cáo, thống kê định kỳ năm học 2011 - 2012 (mầm non)
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố
Tập huấn kế hoạch - thống kê và tổ chức cán bộ phòng giáo dục và đào tạo
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố
HƯỚNG DẪN
triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2011-2012
Báo cáo trên phần mềm quản lý trực tuyến ( Chương trình SEQAP)
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện tham gia SEQAP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 đối với giáo dục tiểu học
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTrH NĂM HỌC 2011 - 2012
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các trường trung học phổ thông, TTKTTH- HNDN; Các trường phổ thông dân tộc nội trú.
CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO
Về "tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học
BÁO CÁO (Khẩn)
Về việc báo cáo tình hình thu và sử dụng học phí các trường THPT, Phòng GDĐT huyện, thành phố
KẾ HOẠCH (Phòng Giáo dục Mầm non)
tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên cốt cán triển khai thực hiện Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14.4.2011 ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non. Các báo cáo tổng kết
THÔNG BÁO
Tham gia góp ý vào dự thảo Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ X - 2012
CÔNG VĂN SỐ 391/SGDĐT-VP
Vận động sử dụng sách giáo khoa cũ và tặng sách giáo khoa mới cho con thương binh, liệt sỹ
HƯỚNG DẪN CÁC HỘI ĐỒNG COI THI TỐT NGHIỆP
Gửi: Chủ tịch hội đồng coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011


Tin nhanh
TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN CỦA SỞ GDĐT ĐỂ NHẬN CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH MỚI
THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018
Xét duyệt HS hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
Kính gửi: Các trường trung học phổ thông.
Lập dự toán kinh phí khuyến khích nâng cao chất lượng dạy - học
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.
Tổ chức tiếp nhận gạo học kỳ I năm học 2017 - 2018
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện; Các Trường THPT trong tỉnh.
Liên Kết Website

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn