Chuyên mục
Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp học
  Văn bản khác
   
     

 

Thi và tuyển sinh
     
  Tra cứu điểm thi tốt nghiệp và thi vào 10
  Thông tin thi và tuyển sinh
     

 

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011 - 2012
Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các trường phổ thông dân tộc nội trú.
Yêu cầu nộp dữ liệu PCGDTHĐĐT và Thống kê Tiểu học (Đầu năm)
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu, Sốp Cộp, Thuận Châu, Phù Yên, Mai Sơn
Hướng dẫn triển khai hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố
Hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ I, cuối năm và báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2011 - 2012 (tiểu học)
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
Thống kê số liệu huyện nghèo
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Mường La, Phù Yên, Sốp Cộp
Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở năm học 2011 - 2012
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố
Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I THCS, THPT năm học 2011 - 2012
Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các trường phổ thông dân tộc nội trú.
Yêu cầu rà soát số liệu học sinh và số học sinh bỏ học đầu năm học 2011 - 2012
Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thành phố
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT (Tiểu học)
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố
THÔNG BÁO
tuyển sinh hệ liên kết đào tạo theo địa chỉ vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2011
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2011-2012
Kính gửi: - Các phòng giáo dục và đào tạo; Các đơn vị trực thuộc Sở.
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA NĂM HỌC 2011-2012
Kính gửi: - Các phòng giáo dục và đào tạo; Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CẢ NGÀY NĂM HỌC 2011-2012
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện tham gia SEQAP
HƯỚNG DẪN
thi chọn học sinh giỏi Lớp 12 THPT năm học 2011 - 2012
HƯỚNG DẪN
thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 GDTX cấp THPT
HƯỚNG DẪN
thực hiện thí điểm tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú năm học 2011-2012
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHỔ CẬP GDTH ĐÚNG ĐỘ TUỔI, PHỔ CẬP GDTHCS NĂM HỌC 2011-2012
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố
KẾ HOẠCH
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG TRƯỜNG HỌC, NÂNG CAO Ý THỨC TỰ GIÁC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH TRONG NĂM HỌC 2011 - 2012
HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
QUYẾT ĐỊNH
ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2012
<< Đầu < Trước 1234 Sau > Cuối >>


Tin nhanh
TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN CỦA SỞ GDĐT ĐỂ NHẬN CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH MỚI
THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018
Xét duyệt HS hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
Kính gửi: Các trường trung học phổ thông.
Lập dự toán kinh phí khuyến khích nâng cao chất lượng dạy - học
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.
Tổ chức tiếp nhận gạo học kỳ I năm học 2017 - 2018
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện; Các Trường THPT trong tỉnh.
Liên Kết Website

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn