No title... No title... No title... No title... No title...
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
1Báo cáo
Ngày bắt đầu: 12/05/2021
Ngày kết thúc: 12/06/2021
Lượt xem:4
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 12/05/2021
Ngày kết thúc: 12/06/2021
Lượt xem:3
3Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 12/05/2021
Ngày kết thúc: 12/06/2021
Lượt xem:4
4Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 27/04/2021
Ngày kết thúc: 27/05/2021
Lượt xem:20
5Tờ trình
Ngày bắt đầu: 27/04/2021
Ngày kết thúc: 27/05/2021
Lượt xem:20
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 17/04/2021
Ngày kết thúc: 17/05/2021
Lượt xem:63
2Tờ trình
Ngày bắt đầu: 17/04/2021
Ngày kết thúc: 17/05/2021
Lượt xem:48
3Quyết định
Ngày bắt đầu: 12/04/2021
Ngày kết thúc: 12/05/2021
Lượt xem:57
4Tờ trình
Ngày bắt đầu: 12/04/2021
Ngày kết thúc: 12/05/2021
Lượt xem:38
5Tờ trình
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:46
6Quy định
Ngày bắt đầu: 12/04/2021
Ngày kết thúc: 12/05/2021
Lượt xem:70
7Báo cáo
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:49
8Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:52
9Báo cáo
Ngày bắt đầu: 08/04/2021
Ngày kết thúc: 08/05/2021
Lượt xem:25
10Quyết định
Ngày bắt đầu: 07/04/2021
Ngày kết thúc: 07/05/2021
Lượt xem:48
11Tờ trình
Ngày bắt đầu: 07/04/2021
Ngày kết thúc: 07/05/2021
Lượt xem:42
12Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:47
13Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:46
14Báo cáo
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:22
15Quyết định
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:48
16Tờ trình
Ngày bắt đầu: 05/04/2021
Ngày kết thúc: 05/05/2021
Lượt xem:38
17Quyết định
Ngày bắt đầu: 02/04/2021
Ngày kết thúc: 02/05/2021
Lượt xem:55
18Tờ trình
Ngày bắt đầu: 02/04/2021
Ngày kết thúc: 02/05/2021
Lượt xem:32
19Thuyết minh
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:29
20Báo cáo
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:32
21Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:49
22Tờ trình
Ngày bắt đầu: 30/03/2021
Ngày kết thúc: 30/04/2021
Lượt xem:52
23Quyết định
Ngày bắt đầu: 27/03/2021
Ngày kết thúc: 27/04/2021
Lượt xem:75
24Tờ trình
Ngày bắt đầu: 29/03/2021
Ngày kết thúc: 29/04/2021
Lượt xem:27
25Quy định
Ngày bắt đầu: 29/03/2021
Ngày kết thúc: 29/04/2021
Lượt xem:38
26Quyết định
Ngày bắt đầu: 29/03/2021
Ngày kết thúc: 29/04/2021
Lượt xem:60
27Tờ trình
Ngày bắt đầu: 10/03/2021
Ngày kết thúc: 10/04/2021
Lượt xem:58
28Báo cáo
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 22/04/2021
Lượt xem:45
29Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 22/04/2021
Lượt xem:62
30Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 15/03/2021
Ngày kết thúc: 15/04/2021
Lượt xem:85
31Quyết định
Ngày bắt đầu: 10/03/2021
Ngày kết thúc: 10/04/2021
Lượt xem:80
32Tờ trình
Ngày bắt đầu: 10/03/2021
Ngày kết thúc: 10/04/2021
Lượt xem:55
33Báo cáo
Ngày bắt đầu: 10/03/2021
Ngày kết thúc: 10/04/2021
Lượt xem:62
34Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 10/03/2021
Ngày kết thúc: 10/04/2021
Lượt xem:72
35Tờ trình
Ngày bắt đầu: 03/03/2021
Ngày kết thúc: 03/04/2021
Lượt xem:56
36Quyết định
Ngày bắt đầu: 03/03/2021
Ngày kết thúc: 03/04/2021
Lượt xem:103
37Quyết định
Ngày bắt đầu: 19/01/2021
Ngày kết thúc: 19/02/2021
Lượt xem:56
38Quyết định
Ngày bắt đầu: 26/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:97
39Tờ trình
Ngày bắt đầu: 26/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:65
40Quyết định
Ngày bắt đầu: 26/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:91
41Tờ trình
Ngày bắt đầu: 26/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:115
42Tờ trình
Ngày bắt đầu: 26/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:101
43Tờ trình
Ngày bắt đầu: 25/01/2021
Ngày kết thúc: 25/02/2021
Lượt xem:68
44Quyết định
Ngày bắt đầu: 25/01/2021
Ngày kết thúc: 25/02/2021
Lượt xem:95
45Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:79
46Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:89
47Đề cương
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:93
48Báo cáo
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:89
49Tờ trình
Ngày bắt đầu: 22/01/2021
Ngày kết thúc: 22/02/2021
Lượt xem:94
50Nghị quyết
Ngày bắt đầu: 08/01/2021
Ngày kết thúc: 08/02/2021
Lượt xem:124
12345678910...
Video tuyên truyềnTHÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 215
  • Hôm nay: 20097
  • Trong tuần: 108,494
  • Tất cả: 7,212,285