No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 373

Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 02/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 337/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025”.

Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo là một chủ trương lớn, nhất quán, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với người có công với cách mạng và người nghèo, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, nhằm giúp các hộ có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững Đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện tỉnh Sơn La là một tỉnh miền núi khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn với trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triến khai thực hiện chính sách. Đồng bào các dân tộc được hưởng chính sách hỗ trợ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện và tiếp nhận chinh sách, có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau ổn định đời sống.

Kết quả hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, giai đoạn 2014 - 2016 (Đề án 838): Tổng số hộ được phê duyệt hỗ trợ là 9.539 hộ, trong đó xây mới 3.561 hộ; sửa chữa, cải tạo 5.978 hộ. Đã thực hiện hỗ trợ 2.154 hộ, trong đó xây mới 2.096 hộ; sửa chữa 58 hộ, tổng số tiền hỗ trợ là 85 tỷ đồng, nguồn ngân sách trung ương; Giai đoạn 2017 - 2020: UBND tinh đã ban hành 03 Đề án, tổng số hộ được phê duyệt là 9.409 hộ, trong đó xây mới 3.433 hộ; sửa chữa 5.976 hộ. Đến 31 tháng 12/2019, toàn tỉnh đã thực hiện công tác hỗ trợ cho 9.409 hộ, trong đó xây mới 3.433 hộ; sửa chữa 5.976 hộ, tổng kinh phí thực hiện 256,83 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương 141,17 tỷ đồng; ngân sách địa phương 115,66 tỷ đồng. Đến hết năm 2019, tỉnh Sơn La đã hoàn thành công tác hỗ trợ nhà ở cho 100% đối tượng người có công với cách mạng, tổng sổ 11.563/11.563 trường hợp, trong đó xây mới 5.529, sửa chữa 6.034 được phê duyệt theo các Đ án với tổng kinh phí là 341,83 tỷ đồng.

Kết quả hỗ tr nhà ở đối với h nghèo theo Quyết đnh số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Giai đoạn 1, 2016 - 2018 Đề án 3081 từ năm 2016 đến 31/12/2018 trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi làm nhà ở cho 4.005/5.952 hộ với số tiền 100,049 tỷ đồng từ nguồn vốn do Ngân hàng chính sách Trung ương phân bổ cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Giai đoạn 2 từ năm 2019 đến nay – Đ án 1182, tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ và có nhu cầu vay vốn là 6.152 hộ, tổng số vốn cần thực hiện là 153,8 tỷ đồng. Kết quả thực hiện từ năm 2019 đến 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ vốn vay tín dụng ưu đãi cho 2.231 hộ với số tiền 55,698 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2020, thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết đinh số 33/2015/QĐ-TTg, tỉnh Sơn La đã thực hiện hỗ trợ 6.236 hộ/10.157 đạt 61,4% so với Đ án được phê duyệt với tổng kinh phí 155,747 tỷ đồng; Hỗ trợ nhà ở trên địa bàn các huyện nghèo, biên giới gồm huyện Vân Hồ và huyện Sốp Cộp, đến ngày 31/12/2020 Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện Vân Hồ đã hoàn thành việc hỗ trợ cho 1.228 hộ với kinh phí 49,993 tỷ đồng, đạt 100% mục tiêu Đề án được phê duyệt; huyện sốp Cộp đã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 440/452 hộ với kinh phí 22,04/27,12 tỷ đồng, các hộ còn lại đang được hỗ trợ.

Qua rà soát, thống kê của UBND các huyện, thành phố, trong giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh còn 8.318 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, trong đó có 7.178 hộ đề nghị hỗ trợ làm mới, 1.140 hộ đề nghị hỗ trợ sửa chữa. Phần lớn các hộ này đều đang sinh sống trong những ngôi nhà tạm, vật liệu chủ yếu là gỗ tạp, tranh, tre, nứa..., thời gian sử dụng đã lâu năm tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, không đảm bảo ốn định lâu dài. Mục tiêu của Đề án nhằm huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành việc hỗ trợ 100% hộ nghèo có khó khăn về nhà trên địa bàn tỉnh theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm, trong đó: Năm 2021 hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn các huyện Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Quỳnh Nhai; Từ năm 2022 - 2025: hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn các huyện còn lại.

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ người có công, hộ nghèo của Chính phủ đã khẳng định chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Trong điều kiện nguồn vốn vay hỗ trợ thấp, vốn huy động khác hạn chê, giá cả vật tư, vật liệu cao, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông khó khăn...., kết quả trên là sự cố gắng lớn và rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự vào cuộc trách nhiệm, đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, xã hội trong và ngoài tỉnh, các tầng lóp nhân dân đã góp phân giảm bớt khó khăn, gánh nặng cho các hộ chính sách còn khó khăn về nhà ở, giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo./.

Chi tiết xem văn bản tại đây:

Ánh Nguyệt (CTV)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 4573
  • Trong tuần: 70,673
  • Tất cả: 7,099,225