No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 437

Thực hiện kịch bản tăng trưởng quý II năm 2021

  Thực hiện Kết luận số 206-KL/TU ngày 31/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kịch bản tăng trưởng quý II năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 925/UBND-TH, theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý II năm 2021: 

Về phương án kịch bản tăng trưởng quy II năm 2021: Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn, dự báo các nhân tố tác động đến tăng trưởng, kịch bản tăng trưởng quý II năm 2021 dự kiến tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 7,3%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,5%; khu vực dịch vụ tăng 6%; thuế sản phẩm tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2020. Phấn đấu kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021 tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổ chức thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kịch bản tăng trưởng quý II/2021; triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2021 và Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2021; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/02/2021; các văn bản số 149/UBND-TH ngày 18/01/2021 và 288/UBND- TH ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021; phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021 theo Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố gắn với trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu; Cải thiện môi trường đầu tư, huy động và thu hút các nguồn lực, đảm bảo các cân đối cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm; phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác y tế dự phòng; chủ động phòng, chống dịch bệnh; các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu theo Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; nhất là với công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

Tú Quyên (CTV)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 124
  • Hôm nay: 19787
  • Trong tuần: 108,184
  • Tất cả: 7,211,975