No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 719

Tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

  Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp

cận pháp luật.

Kết quả, trong năm 2020 số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là 164/204 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 80,4% trên tổng số xã, phường, thị trấn, tăng 22 đơn vị cấp xã so với năm 2019, vượt 04 đơn vị cấp xã so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, có 06 huyện vượt chỉ tiêu.

Đối với 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đều đảm bảo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định 619/QĐ-TTg; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/ 20187 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND cấp huyện, cấp xã đã quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được nâng lên, qua đó, góp phần giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo nề nếp, chất lượng, hiệu quả hơn (nhất là trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền; thực hiện cải cách hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở); tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật và tiếp cận thông tin của Nhân dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn.

Diệp Hương

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Thống kê truy cập
  • Đang online: 140
  • Hôm nay: 4126
  • Trong tuần: 70,226
  • Tất cả: 7,098,778