Về việc thực hiện trình tự rút gọn trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật là Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024
Số ký hiệu văn bản 425/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2021
Ngày hiệu lực 10/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện trình tự rút gọn trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật là Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về