Về việc uỷ quyền thực hiện thẩm định hồ sơ, nghiệm thu công trình, sản phẩm dự án“Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG) trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 470/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2021
Ngày hiệu lực 16/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc uỷ quyền thực hiện thẩm định hồ sơ, nghiệm thu công trình, sản phẩm dự án“Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG) trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về