Phê duyệt chủ trương đầu tư tại các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 261/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/03/2021
Ngày hiệu lực 11/03/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt chủ trương đầu tư tại các dự án khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2)
Hình thức văn bản Nghị quyết cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm Tải về