Thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc Lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Số ký hiệu văn bản 264/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/03/2021
Ngày hiệu lực 11/03/2021
Trích yếu nội dung Thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc Lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Hình thức văn bản Nghị quyết cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm Tải về