Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 03 điểm mỏ đất sét làm gạch, ngói trên địa bàn các huyện: Mai Sơn, Yên Châu và Sông Mã
Số ký hiệu văn bản 520/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/03/2021
Ngày hiệu lực 24/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 03 điểm mỏ đất sét làm gạch, ngói trên địa bàn các huyện: Mai Sơn, Yên Châu và Sông Mã
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về