Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đồn Biên phòng Chiềng Tương, huyện Yên Châu.
Số ký hiệu văn bản 661/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2021
Ngày hiệu lực 13/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đồn Biên phòng Chiềng Tương, huyện Yên Châu.
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về