Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo trung tâm sản xuất chương trình Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 671/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2021
Ngày hiệu lực 14/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo trung tâm sản xuất chương trình Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về