Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Giao thông vận tải
Số ký hiệu văn bản 672/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2021
Ngày hiệu lực 14/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Giao thông vận tải
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về