Về việc cho phép lập Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 673/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2021
Ngày hiệu lực 14/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc cho phép lập Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về