Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu văn bản 705/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/04/2021
Ngày hiệu lực 16/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về