Tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường
Số ký hiệu văn bản 101/KH-UBND
Ngày ban hành 14/04/2021
Ngày hiệu lực 14/04/2021
Trích yếu nội dung Tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về