Về việc triển khai Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Số ký hiệu văn bản 555/VPUB-KGVX
Ngày ban hành 15/04/2021
Ngày hiệu lực 15/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc triển khai Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Anh
Tài liệu đính kèm Tải về