Về việc chuẩn bị nội dung giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị cử tri TRƯỚC và SAU Kỳ họp thứ 15; việc thực hiện Kết luận của Chủ tọa về phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, 15.
Số ký hiệu văn bản 1032/UBND-TH
Ngày ban hành 15/04/2021
Ngày hiệu lực 15/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc chuẩn bị nội dung giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị cử tri TRƯỚC và SAU Kỳ họp thứ 15; việc thực hiện Kết luận của Chủ tọa về phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, 15.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về