Tổng số: 965
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
120/KH-UBND 07/05/2021 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 2
1225/UBND-KGVX 05/05/2021 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Tải về 14
119/KH-UBND 05/05/2021 Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Sơn La năm 2021. Tải về 6
201/TB-VPUB 05/05/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tải về 13
58/TB-UBND 04/05/2021 Thông báo về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2021 Tải về 32
1173/UBND-KGVX 02/05/2021 Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Tải về 13
118/KH-UBND 30/04/2021 Triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 8
117/KH-UBND 29/04/2021 Kế hoạch Truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về 4
192/TB-VPUB 28/04/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tải về 2
115/KH-UBND 28/04/2021 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU 17/02/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tải về 2
12345678910...