Danh bạ

TT

Họ và tên

Chức danh chính

Điện thoại

Địa chỉ email

I - LÃNH ĐẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SƠN LA

1

Nguyễn Huy Hoàng

Giám đốc

0913.252.103

hoangnh.sgddt@sonla.gov.vn

2

Điêu Thị Dân

Phó Giám đốc

0916.002.289

dandt.sgddt@sonla.gov.vn

3

Quàng văn Lâm

Phó Giám đốc

0912.360.581

lamqv.ubtp@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Ngọc Quang

Phó Giám đốc

0912.617.909

quangnn.sgddt@sonla.gov.vn

5

Lê Tiến Quân

Phó Giám đốc

0963.227.115

quanlt.sgddt@sonla.gov.vn

II - THANH TRA SỞ

1

Nguyễn Huy Huynh

Chánh Thanh tra

0383.818.008

huynhnh.sgddt@sonla.gov.vn

2

Thiệu Nam Bình

Phó Chánh Thanh tra

0979.351.584

binhtn.sgddt@sonla.gov.vn

3

Si Thị Thái

Thanh tra viên

 

thaist.sgddt@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Bá Duy

Thanh tra viên

 

duynb.sgddt@sonla.gov.vn

5

Phạm Thị Hải Vân

Thanh tra viên

 

vanpth.sgddt@sonla.gov.vn

6

Lê Thu Huyền

Thanh tra viên

 

huyenlt.sgddt@sonla.gov.vn

III - VĂN PHÒNG SỞ | Emai: vp.stttt@sonla.gov.vn

1

Trần Văn Trọng

Chánh Văn phòng

0915.001.977

trongtv.sgddt@sonla.gov.vn

2

Ngô Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

0766.225566

nhungnth.sgddt@sonla.gov.vn

3

Hà Thị Thu Hoàn

Chuyên viên

0987.647.168

hoanhtt.sgddt@sonla.gov.vn

4

Nguyễn Đăng Dưỡng

Chuyên viên

0945.954.689

duongnd.sgddt@sonla.gov.vn

5

Kim T. Huyền Trang

Chuyên viên

0985.547.265

trangkth.sgddt@sonla.gov.vn

IV - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

1

Nguyễn Thị Hương

Phó Trường phòng

0942.755.969

huongnt.sgddt@sonla.gov.vn

2

Vũ Quốc Cường

Phó Trường phòng

0984.602.279

cuongvq.sgddt@sonla.gov.vn

3

Trần Quốc Khánh

Chuyên viên

0969.422.858

khanhtq.sgddt@sonla.gov.vn

4

Cầm T. Thanh Huyền

Chuyên viên

 

huyenctt.sgddt@sonla.gov.vn

5

Bùi Phương Thảo

Chuyên viên

 

thaobp.sgddt@sonla.gov.vn

V- PHÒNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG

1

Phạm Thị Thuận

Trưởng phòng

0978.020.279

thuanpt.sgddt@sonla.gov.vn

2

Mai Anh Đức

Phó trưởng phòng

0915.482.485

ducma.sgddt@sonla.gov.vn

3

Nguyễn Văn Lục

Chuyên viên

0964.657.555

lucnv.sgddt@sonla.gov.vn

4

Phạm Trung Hiếu

Chuyên viên

 

hieupt.sgddt@sonla.gov.vn

5

Nguyễn T. Thuỳ Hương

Chuyên viên

 

huongntt.sgddt@sonla.gov.vn

VI- PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1

Vũ Việt Hùng

Trưởng phòng

0969.121.383

hungvv.sgddt@sonla.gov.vn

2

Nguyễn Quang Thuận

Phó Trưởng phòng

0903.493.889

thuannq.sgddt@sonla.gov.vn

3

Vũ Thị Hồng Mai

Chuyên viên

 

maivth.sgddt@sonla.gov.vn

4

Đoàn Thuỳ Linh

Chuyên viên

 

linhdt.sgddt@sonla.gov.vn

5

Cầm T. Huyền Anh

Chuyên viên

 

anhcth.sgddt@sonla.gov.vn

6

Phạm Quang Thuận

Sĩ quan biệt phái

 

 

VI- PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON – GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1

Trịnh Lan Anh

Trưởng Phòng

0818.900.170

anhtl.sgddt@sonla.gov.vn

2

Đặng Văn Bôn

Phó Trưởng phòng

0889.807.733

bondv.sgddt@sonla.gov.vn

3

Lê Duy Hiển

Chuyên viên

 

hienld.sgddt@sonla.gov.vn

4

Vũ Thành Phúc

Chuyên viên

 

phucvt.sgddt@sonla.gov.vn

5

Tráng Thị Huệ

Chuyên viên

 

huett.sgddt@sonla.gov.vn

6

Đinh Thu Hà

Chuyên viên

 

hadt.sgddt@sonla.gov.vn

VI- KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1

Hoàng Hùng

Q.TP

0986.383.355

hungh.sgddt@sonla.gov.vn

2

Trần Ngọc Tuấn

Kế toán trưởng

0385.131.356

tuantn.sgddt@sonla.gov.vn

3

Đặng T. Hải Yến

Chuyên viên

 

yendh.sgddt@sonla.gov.vn

4

Phạm Huyền Thương

Chuyên viên

 

thuongph.sgddt@sonla.gov.vn

5

Phạm Hồng Hà

Chuyên viên

 

haph.sgddt@sonla.gov.vn

6

Đặng Văn Tuấn

Chuyên viên

 

tuandv.sgddt@sonla.gov.vn

 

Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 169
  • Trong tuần: 2,433
  • Tất cả: 898,166
Đăng nhập

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

Chịu trách nhiệm quản lí nội dung nội dung: Quàng Văn Lâm - Phó Giám đốc, Trưởng Ban biên tập. ĐT: 0912360581. Email: vanthusogiaoducsonla@gmail.com.vn 

- Số điện thoại Thanh tra Sở: 02123.854.173. - Số điện thoại Chánh Văn phòng Sở: 02123.852.352.

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Ghi rõ nguồn "https://sogiaoduc.sonla.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ websie này

 Designed by VNPT