Giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

A. Lịch sử hình thành Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

 Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Sơn La. Thực hiện chức năng tham mưu giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo phân cấp ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La.

B. Chức năng và nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

I. Vị trí, chức năng

Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức vị trí việc làm biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu sự chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 12/2020-TT/BGDĐT ngày 22 tháng 05 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương

C. Cơ cấu tổ chức 

 1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 04 Phó Giám đốc

 a) Giám đốc sở là người đứng đầu là ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chức Ủy ban nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Phó Giám đốc Sở: Giúp giám đốc sở phụ trách, chỉ đạo một hoặc một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc theo sự phân công của Giám đốc sở. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

 2.1-Văn phòng;

 2.2- Thanh tra;

 2.3- Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng;

 2.4- Phòng Quản lí chất lượng giáo dục;

2.5- Phòng Giáo dục mầm non - Giáo dục tiểu học;

2.6- Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên;

2.7- Phòng Kế hoạch - Tài chính

 3. Đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:

TT

Đơn vị

1

Trường THPT Chuyên

2

Trường THPT Tô Hiệu

3

Trường THPT Chiềng Sinh

4

Trường THCS & Trường THPT Nguyễn Du

5

Trường THPT Yên Châu

6

Trường THPT Phiêng Khoài

7

Trường THPT Vân Hồ

8

Trường THPT Mộc Hạ

9

Trường THPT Thuận Châu

10

Trường THPT Tông Lệnh

11

Trường THPT Co Mạ

12

Trường THPT Bình Thuận

13

Trường THPT Sông Mã

14

Trường THPT Mường Lầm

15

Trường THPT Chiềng Khương

16

Trường THPT Sốp Cộp

17

Trường THPT Quỳnh Nhai

18

Trường THPT Mường Giôn

19

Trường THPT Tân Lang

20

Trường THPT Phù Yên

21

Trường THPT Gia Phù

22

Trường THPT Mường La

23

Trường THPT Mường Bú

24

Trường THPT Thảo Nguyên

25

Trường THPT Mộc Lỵ

26

Trường THCS &Trường THPT Chiềng Sơn

27

Trường THPT Tân Lập

28

Trường THPT Mai Sơn

29

Trường THPT Chu Văn Thịnh

30

Trường THPT Cò Nòi

31

Trường THPT Bắc Yên

32

Trường PT DTNT tỉnh

33

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Châu

34

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Vân Hồ

35

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Thuận Châu

36

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Sông Mã

37

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Sốp Cộp

38

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Quỳnh Nhai

39

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Phù Yên

40

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Mường La

41

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Mộc Châu

42

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Mai Sơn

43

Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bắc Yên

44

Trung tâm GDTX tỉnh

45

Trung tâm GDTX huyện Yên Châu

46

Trung tâm GDTX huyện Vân Hồ

47

Trung tâm GDTX huyện Thuận Châu

48

Trung tâm GDTX huyện Sông Mã

49

Trung tâm GDTX huyện Sốp Cộp

50

Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Nhai

51

Trung tâm GDTX huyện Phù Yên

52

Trung tâm GDTX huyện Mường La

53

Trung tâm GDTX huyện Mộc Châu

54

Trung tâm GDTX huyện Mai Sơn

55

Trung tâm GDTX huyện Bắc Yên

 

 

Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 210
  • Trong tuần: 2,474
  • Tất cả: 898,207
Đăng nhập

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

Chịu trách nhiệm quản lí nội dung nội dung: Quàng Văn Lâm - Phó Giám đốc, Trưởng Ban biên tập. ĐT: 0912360581. Email: vanthusogiaoducsonla@gmail.com.vn 

- Số điện thoại Thanh tra Sở: 02123.854.173. - Số điện thoại Chánh Văn phòng Sở: 02123.852.352.

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Ghi rõ nguồn "https://sogiaoduc.sonla.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ websie này

 Designed by VNPT