TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023
Những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Những hiệu quả tích cực từ phong trào đã tạo động lực để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để đạt được những kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của những hạt nhân điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023

    Những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Những hiệu quả tích cực từ phong trào đã tạo động lực để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để đạt được những kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của những hạt nhân điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

    Năng nổ, nhiệt tình trong công tác, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, quan tâm, chăm lo đời sống cho học sinh... là những nhận xét thường được nói về đồng chí Chu Tuấn Long – Phó Bí thư Chi bộ, phó hiệu trưởng trường PTDT Nội trú THCS&THPT Sông Mã. Trong công việc hay trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, đồng chí vẫn luôn vui vẻ, hòa đồng và là người tạo động lực cho đồng chí, đồng nghiệp và các em học sinh trong mọi hoạt động. Bên cạnh làm tốt cương vị Phó Bí thư Chi bộ, phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí còn có nhiều đóng góp vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở.

anh tin bai

   Đồng chí Chu Tuấn Long (đứng giữa hàng thứ 2) và tập thể CBGVNV nhà trường

Ngay từ đầu năm 2023, đồng chí đã tham mưu cho Cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường và đã trực tiếp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trọng tâm là: Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2023; Nghị quyết số 19-NQ/HU ngày 13/3/2023 của Huyện ủy Sông Mã về lãnh đạo xây dựng xã Mường Lầm và Trường PTDTNT THCS và THPT Sông Mã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 13/3/2023 của UBND huyện Sông Mã về việc xây dựng xã Mường Lầm và Trường PTDTNT THCS và THPT Sông Mã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; Nhờ những nỗ lực của đồng chí và tập thể CBGVNV nhà trường trong năm 2023, tình hình tư tưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường luôn luôn vững vàng trước những biến phức tạp của tình hình trong khu vực và quốc tế, trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch trống phá bên ngoài. 100% cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường yên tâm công tác, học sinh học tập và rèn luyện tích cực và đạt được nhiều thành tích trong các cuộc thi, tình hình ANTT và an toàn trường học luôn duy trì và giữ vững , cụ thể: không bị mất cắp các tài liệu mật, không để xảy ra cháy nổ, không có xảy ra tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không bị trộm đột nhập đánh cắp tài sản, không có hiện tượng học sinh lấy cắp đồ đạc của nhau, không xảy ra hành hung, xô xát, đánh nhau, bạo lực học đường, không để xảy ra các tệ nạn: ma túy, bài bạc, mại dâm trong trường học, không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn thương tích trong trường học.

          Đặc biệt, đồng chí phối hợp với Giáo viên tổ chức dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp với các cấp học, nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục ngoại khóa và các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp, khuyến khích các cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia phòng ngừa tội phạm, huy động sức mạnh của nhân dân trên địa bàn trong công tác phòng chống tội phạm, nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đồng chí đã tham mưu cho cấp ủy và Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch huấn luyện phương án PCCC cho CBGV, NV và học sinh nhà trường. Trong năm không có vụ việc nào liên quan đến mất an toàn cháy nổ. Qua kiểm tra của đoàn kiển tra liên ngành của huyện Sông Mã, các tiêu chí về an toàn PCCC của nhà trường đều đạt yêu cầu; xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự giữa Công an Thị trấn Sông Mã với trường PTDT nội trú THCS và THPT Sông Mã. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình ANTT giữa hai đơn vị về tình hình và thông tin có liên quan đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động “ Diễn biến hòa bình” tác động, lôi kéo cán bộ, giáo viên, gây mất ổn định về an ninh trật của các phần tử cơ hội và bọn tội phạm để phòng ngừa chung; tuyên truyền cho CBGV, NV học sinh về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy chữa cháy, về phòng chống tội phạm, mua bán phụ nữ và trẻ em và các tệ nạn xã hội khác xâm nhập vào học đường, đồng thời phối hợp để giải quyết và xử lý kịp thời những biểu hiện phức tạp về an ninh trật tự, các trường hợp đơn thư, khiếu nại tố cáo có liên quan đến cán bộ, giáo viên, học sinh của trường.

anh tin bai

Đồng chí Chu Tuấn Long tổ chức diễn tập PCCC cho CBGVNV và học sinh trong trường

                   Với những thành tích đạt được trong những năm học trước, năm 2023 nhà trường vinh dự được UBND huyện Sông Mã lựa chon để xây dựng đơn vị điển hình về điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Thành tích đạt được cụ thể như sau:

          - Năm 2023 nhà trường được phân loại Cơ sở giáo dục xuất sắc trong toàn dân bảo vệ ANTQ (theo QĐ số 325/QĐ-BCĐ ngày 13/10/2023 của Ban chỉ đạo PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM& TNXH huyện Sông Mã.

          - Năm 2023 nhà trường được công nhận “trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” theo QĐ số 3358/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của UBND huyện Sông Mã.

- Năm học 2023 nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo QĐ số 5117/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Sông Mã.

- Năm học 2022-2023 nhà trường đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” theo QĐ số 2648/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Sông Mã.

- Năm 2022 nhà trường được Giám đốc Công an tinh Sơn La tặng Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong toàn dân bảo vệ ANTQ theo QĐ số 12/QĐ-CAT-PX03 ngày 09/01/2023 của Công an tỉnh Sơn La.

          - Năm 2023 nhà trường có 01 tập thể tổ và 02 cá nhân được điển hình được UBND huyện khen; 01 đồng chí được Giám đốc công an tỉnh Sơn La tặng giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 là đồng chí Chu Tuấn Long.

anh tin bai

 

Những tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023” được UBND huyện tặng giấy khen

 
anh tin bai

Đồng chí Chu Tuấn Long nhận giấy khen được Giám đốc công an tỉnh Sơn La tặng giấy khen cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023

Nhờ những nỗ lực không ngừng của đồng chí và tập thể CBGVNV và học sinh nhà trường đã nâng cao được nhận thức về tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nâng cao được trách nhiệm của CBGVNV trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trât tự an toàn trong trường học. Qua phong trào, cán bộ, giáo viên, nhân viên đã mạnh dạn đấu tranh với các tư tưởng lệch lạc, các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội…, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ an ninh chính trị và trât tự an toàn trong nhà trường  và ngoài xã hội. Và những thành tích đạt được của tập thể và cá nhân đồng chí đã được các cấp ghi nhận và hoàn toàn xứng đáng. Đồng chí Chu Tuấn Long xứng đáng là gương điển hình tiêu biểu, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

                                                                                                                                                                    Người viết: Phương Thảo (Sunflower)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

Chịu trách nhiệm quản lí nội dung nội dung: Quàng Văn Lâm - Phó Giám đốc, Trưởng Ban biên tập. ĐT: 0912360581. Email: vanthusogiaoducsonla@gmail.com.vn 

- Số điện thoại Thanh tra Sở: 02123.854.173. - Số điện thoại Chánh Văn phòng Sở: 02123.852.352.

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Ghi rõ nguồn "https://sogiaoduc.sonla.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ websie này

 Designed by VNPT