NỘI TRÚ SÔNG MÃ KẾT HỢP VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG MÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ MƯỜNG LẦM VÀ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS&THPT SÔNG MÃ ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023
Thực hiện Kế hoạch 347/KH-UBND ngày 15/12/2023 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng xã Mường Lầm và Trường PTDT nội trú THCS và THPT Sông Mã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Chiều ngày 25/12/2023 trường PTDT Nội trú THCS&THPT Sông Mã đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng xã Mường Lầm và Trường PTDT nội trú THCS và THPT Sông Mã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Hội nghị được tổ chức tại nhà đa năng trường PTDT nội trú THCS và THPT Sông Mã.

NỘI TRÚ SÔNG MÃ KẾT HỢP VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG MÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ MƯỜNG LẦM VÀ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS&THPT SÔNG MÃ ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2023

    Thực hiện Kế hoạch 347/KH-UBND ngày 15/12/2023 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng xã Mường Lầm và Trường PTDT nội trú THCS và THPT Sông Mã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Chiều ngày 25/12/2023 trường PTDT Nội trú THCS&THPT Sông Mã đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng xã Mường Lầm và Trường PTDT nội trú THCS và THPT Sông Mã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Hội nghị được tổ chức tại nhà đa năng trường PTDT nội trú THCS và THPT Sông Mã.

Tham gia Hội nghị có:

- Đồng chí Nguyễn Chí Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã.

- Đồng chí Nguyễn Thị Bình - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy.

- Đồng chí Lương Văn Vịnh – Trưởng phòng Nội vụ huyện Sông Mã.

- Đồng chí Sộng A Dia – Phó trưởng Công an huyện.

- Đồng chí Nguyễn Thị Quyên – Bí thư Chi Bộ, hiệu trưởng trường PTDT Nội trú THCS&THPT Sông Mã.

- Các đồng chí tổ trưởng, tổ phó 04 tổ công tác theo Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 22/3/2023

- Đại diện đội nghiệp vụ Công an tỉnh; Chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an huyện; Công an thị trấn Sông Mã.

- Cấp ủy chi bộ, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường PTDT Nội trú THCS&THPT Sông Mã.

- Phóng viên Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện Sông Mã.

Hội nghị đã thông qua đặc điểm tình hình: Trường PTDT nội trú THCS và THPT Sông Mã đóng chân trên địa bàn Tổ dân phố 01, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Năm học 2023-2024 nhà  trường có 14 lớp học với 483 em học sinh, trong đó:  Cấp THCS có 8 lớp với 277 em học sinh, cấp THPT có 06 lớp với 206 em học sinh. 100% học sinh của nhà trường là con em dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong biên chế là 31, trong đó: Ban giám hiệu 03 đồng chí, giáo viên 22 đồng chí, nhân viên 06 đồng chí; Trình độ chuyên môn Tiến sỹ 01, Thạc sỹ 05, Đại học 23, Cao đẳng 02. Đảng viên 26 đồng chí, chính thức 26 đồng chí. Nhân viên hợp đồng ngoài biên chế là 09, trong đó: Bảo vệ 03, phục vụ nấu ăn 06 người. Về cơ sở vật chất nhà trường có: 14 lớp học,  03 phòng chức năng, 01 nhà đa năng, 36 phòng ký túc, 01 nhà bếp ăn, 01 phòng y tế và các công trình phụ trợ khác đảm bảo cho hoạt động giảng dạy và các hoạt động khác của nhà trường.

Hội nghị đã thông qua kết quả đạt dược trong năm 2023:

1. Công tác lãnh đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Nhà trường đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Chi bộ, ban giám hiệu Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-NT, ngày 03/3/2023 về thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; Nghị quyết số 41-NQ/CB ngày 18/3/2023 của Chi bộ; Kế hoạch số 48/KH-NT, ngày 20/3/2023; Quyết định số 88/QĐ-NT ngày 23/3/2023 của Nhà trường về lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập Tổ công tác triển khai xây dựng Trường PTDTNT THCS và THPT Sông Mã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 và các chương trình, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch đó. Nhà trường đã tổ chức lồng ghép triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng và duy trì Mô hình Đội An ninh xung kích, đội Cờ đỏ, Tổ tự quản trong nhà trường để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

- Phối hợp với Công an huyện tham mưu tổ chức hội nghị triển khai xây dựng Trường PTDTNT THCS và THPT Sông Mã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 với hơn 500 cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh tham gia. Phối hợp tổ chức phiên tòa giả định xét xử các đối tượng phạm tội kết hợp với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh với hơn 500 người tham gia. Thời gian tới tiếp tục phối hợp với Công an huyện tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật (về PCCC, bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ bí mật nhà nước ...) nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ giáo viên, công chức, người lao động, học sinh.

- Nhà trường thường xuyên lồng ghép tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6), ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6), ngày môi trường thế giới (05/6), tháng an toàn giao thông (tháng 9), ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8), ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10), ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) và các phong trào thi đua khác do cơ quan phát động, với nội dung, hình thức phù hợp, được đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh tham gia.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ cơ quan, đội An ninh xung kích đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; không có cá nhân vi phạm pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật, 100% lực lượng bảo vệ được tham gia tập huấn nghiệp vụ theo quy định.

- Trong năm 2023 Nhà trường được Giám đốc Công an tỉnh tặng 01 Giấy khen; UBND huyện tặng 01 Giấy khen đối với tập thể. Đang hoàn thiện hồ sơ để nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen đối với 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vê ANTQ và phấn đấu xây dựng tập thể nhà trường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

          - Năm 2023 nhà trường được công nhân cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 theo QĐ số 5117/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện Sông Mã.

          - Năm 2023 nhà trường được công nhân “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” theo QĐ số 2648/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND huyện Sông Mã.

- Phân loại phong trào toàn dân bảo vê ANTQ năm 2023 đạt loại Xuất sắc.

2. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

- Trong năm, Nhà trường không có cán bộ giáo viên, công chức, người lao động, học sinh lợi dụng các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân để tuyên truyển chống Đảng, Nhà nước, kích động tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, bạo loạn, khiếu kiện vượt cấp, tham gia đình công, lãn công và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Không có đơn, thư khiếu nại tố cáo liên quan đến các hoạt động của nhà trường, luôn thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, học sinh, kịp thời phát hiện, giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội đối với học sinh theo quy định của Nhà nước và quy định của ngành, không để phát sinh các vụ việc phức tạp kéo dài.

3. Nhóm tiêu chí cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục

- Nội bộ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không có cán bộ giáo viên, công chức, người lao động, học sinh vi phạm pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật; không làm lộ, mất bí mật nhà nước. Không có cán bộ, đảng viên vi phạm 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công chức, người lao động, học sinh.

- Năm 2023 nhà trường đã tiến hành Chương trình Tình nguyện mùa đông trao 35 chăn bông cho 35 học sinh nghèo ở Trường Tiểu học và THCS xã Chiềng Phung. Thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi cho hơn 200 thi sinh thi vào lớp 10 và 204 xuất cơm cho 68 em học sinh 12 thi tốt nghiệp THPT 2023, hỗ trợ chỗ ngủ cho hơn 100 em học sinh Trung tâm GDTX huyện Sông Mã thi tốt nghiệp THPT 2023.

- Năm học 2022 - 2023 Chi bộ nhà trường đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tập thể nhà trường đạt Tập thể LĐTT, có 01 Tập thể tổ chuyên môn đạt Tập thể LĐXS và được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 01 tổ chuyên môn được tặng giấy khen của Giám đốc Sở GD; 100% CBGV,NV nhà trường đạt danh hiệu LĐTT. Năm 2022 tập thể nhà trường được Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ. Năm học 2023-2024 đều đạt theo quy định và đang tiếp tục thực hiện đảm bảo.

Hội nghị cũng nhìn nhận tồn tại hạn chế và đưa ra phương hướng khắc phục và thực hiện trong năm 2024.

Tại hội nghị cũng đã biểu dương 01 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh năm 2023. Đồng thời khích lệ tập thể, cá nhân nỗ lực gìn giữ trật tự, an toàn xã hội, đồng lòng xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc.

                                                        Người viết bài: Phương Thảo (Sunflower)

Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

Chịu trách nhiệm quản lí nội dung nội dung: Quàng Văn Lâm - Phó Giám đốc, Trưởng Ban biên tập. ĐT: 0912360581. Email: vanthusogiaoducsonla@gmail.com.vn 

- Số điện thoại Thanh tra Sở: 02123.854.173. - Số điện thoại Chánh Văn phòng Sở: 02123.852.352.

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Ghi rõ nguồn "https://sogiaoduc.sonla.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ websie này

 Designed by VNPT