CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

Công Đoàn ngành

 

Phòng Tổ chức Cán bộ

1

Cầm Thị Mai Phượng

Chủ tịch

1

Trưởng phòng

2

   Nguyễn Cảnh Hưng

P. Chủ tịch

2


Phó TP

3

    Cầm Thị Thúy Nga

Văn phòng

3

CV

 

 4

 

 CV

Văn phòng

 

1

Trần Văn Trọng

Chánh VP

Phòng Thanh tra

2

P.Chánh VP

1

Chánh TTra

3

 

P.Chánh VP

2

Phó. CTTraCV

3

Thanh tra viênThủ quỹ

4

CV

4


Kế toán

5

 

CV

5

CV

 

 

 

6

CV

Phòng GD Mầm non

     

1

Trưởng phòng

7

Lái xe

2

Phó. TP

8

Lái xe

3


Phó. TP

9

Văn thư

4


CV

10


Bảo vệ

 

 

 

11

Bảo vệ

Phòng GD Trung học

12

NV

1

TP


 


2


CV

 

   

3


Phó. TP

 

 

 

4


CV

 

 

 

5

  

 CV

 


Phòng Kế hoạch – Tài chính

Phòng GD Tiểu học

1


Trưởng phòng

6


Phó TP

2

Phó. TP

7

CV

3

CV

8


CV

4

Kế toán

     

5

CV

     

6


 CV

     


 


 

 Phòng Đào tạo -GD Thường xuyên

 

 

 

1

TP

 

 

 

2

Phó. TP

 

 

 

3

CV

 

 

Phòng Khảo thí và QLCL

Phòng Chính trị, Tư tưởng

1

Trưởng phòng

1

Trưởng phòng

2

Phó. TP

2


Phó. TP

3

CV

3


CV
 

  

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 274
  • Tất cả: 59,042
Đăng nhập